Глобал M&A платформ BIZIT M&A

M&A -ийг илүү ойлгомжтой болгохИлүү хөнгөвчилсөнИлүү глобалчлагдсан

BIZIT M&A нь дэлхий дахинд бизнес худалдах болон бизнес худалдан авагч нарыг холбох M&A платформ юм.

Мэдээ

BIZIT M&A гэж юу вэ?

M&A -ийг олон шатлалыг онлайнаар гүйцэтгэж болно. BIZIT M&A нь M&A ийнтөвөгтэй үе шатлалыг хялбар болгоно.

 1. Худалдан авагч
 2. Нууц мэдээллийг дэлгэх хүсэлт
 1. Бизнес худалдах компаниуд
 2. Гэрээ хэлцлийг бүртгэх
 3. Нууцлалтай мэдээллийг дэлгэхийг зөвшөөрөх

Тааруулах

 1. Хэлцэл хийх
 2. Гэрээ байгуулах
 3. Гэрээ хэлцлийн өмнөх судалгаа
 4. Гэрээний эцсийн хувилбар

M&A мэдээллийг бүртгэх

Зарах хэлцлийн талаарх мэдээллийг бүртгэх
Олон улсад бүх худалдан авагч болон хөрөнгө оруулагчидад зараар маркетинг хийх

Та хэлцлийн талаарх мэдээллиг, тухайлбал компаний тухай ерөнхий мэдээлэл, санхүүгийн тайлан болон бусад шаардлагатай баримт бичгийг байршуулах боломжтой.
Бүртгүүлсний дараагаар, танай багын гишүүд оруулсан мэдээллийг шинэчлэх болон хянах боломжтой.
Ингэснээр та олон улсаас өөрт тохирсон хөрөнгө оруулагч болон худалдан авагчийг өөрийн гэрээ хэлцэлд татах боломжтой.

 • Зарах хэлцлийг бүртгэх
 • Багийн гишүүдийн хамт хянах боломж

M&A хэлцлээр гэрээ хэлэлцээр хийх

M&A-ийн хүндоэлтэй хэлцлийг түргэн шуурхай хийх мөн хөнгөвчлөх

Хэрвээ та хэлцлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах хүсэлтэй бол зарах талд хүсэлтийг шууд тавих боломжтой
BIZIT M&A-г ашигласанаар гэрээ хэлцлийн талаарх мэдээллийг багын гишүүдтэй солилцох мөн гэрээний талаарх бичиг баримтыг цахимаар хүлээж авснаар M&A-тэй холбоотой санхүүгийн зардал болон уулзалтын цаг хугацааг хэмнэх боломжтой.

 • Чат
 • Мэдээлэл солилцох
 • Багийн гишүүдтэй мэдээлэл солилцох

Аюулгүй орчинд нууц мэдээлэл хангах

Өндөр нууцлалаар гэрээ хэлцлийг аюулгүй орчинд хийх нөхцөл бүрдүүлэх

BIZIT M&A-д зөвхөн ерөнхий мэдээлэл харагдахаар тавигдсан нь найдвартай хэрэглэгчдийн хэлцлийн нууцлалыг хангах орчныг бүрдүүлнэ.
Худалдах тал худалдан авагчаас нарийвчилсан мэдээлэл үзэх хүсэлтийг хүлээн авч зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд нарийвчилсан мэдээллийн эрх нээгдэнэ.
Бид нууцлалын хариуцлагыг чанд сахиж, өндөр технологийн тусламжтайгаар энэхүү платформд байгаа гэрээ хэлцэлтэй холбоотой маш нууцлалтай мэдээллийг чандлан хадгалах боломжтой.

 • Аюулгүй арилжаа
 • Дээд зэргийн хамгаалалт
 • TRUSTe Certified Privacy

Мэргэжлийн холбоо сүлжээ

Дэлхийн тойрноос үзүүлэх мэргэжлийн туслалцаа

BIZIT M&A нь M&A хэлцэлд шаардагдах хуульч, нягтлан бодогч болон зөвлөхүүдийн холбоо сүлжээг дэлхий тойронд бүрдүүлсэн байдаг.
Түүнчлэн, гэрээ хэлцлийн үед шаардлагтай бичиг баримтыг бэлдэхэд, тухайлбал санхүүжилт босгоход санхүүгийн байгууллагад танилцуулах үнэлгээний үр дүнгүүд болон тайлбар материалуудыг бэлтгэх хугацааг худалдах талд хэмнэж, худалдан авалт хийгсэни дараагаар илүү чухал ажилд тухайлбал стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах ажилд төвлөрөх боломжийг бүрдүүлнэ.

 • мэргэжлийн дэмжлэг тусламж

Ашиглалтын төлбөр

Худалдах хүсэлтэй компаниудад

Таны хийж чадах зүйлс

 • Зарах хэлцлийг бүртгэх
 • Хэлцлийг удирдах
 • Холбогдох баримт бичгийг татах/байршуулах
 • Багийн гишүүдийн менежмент
 • Гэрээ хэлцлийн мэдээллийг дэлгэх
 • Чатаар хийх онлайн хэлцэл
 • Мэргэжлийн туслалцаа

Ашиглалтын төлбөр

 • Бүгд үнэгүй

Худалдан авагч талуудад

Таны хийж чадах зүйлс

 • Гэрээ хэлцэл хайх
 • Мэдээлэл дэлгэх хүсэлт явуулах Төлбөртэй
 • Гэрээ хэлцлийн үед менежмэнт хийх
 • Холбогдох баримт бичгийг байршуулах/ татах
 • Чатаар хийх онлайн гэрээ хэлэлцээ
 • Гэрээ хэлцэл хийх багийг урих
 • Мэргэжлийн туслалцаа

Гэрээ хэлэлцээр хийгдэх үед

 • Гэрээ хэлцэл байгуулсны дараа хураамж авна.

Ашиглалтын төлбөр

 • Төлбөртэй үйлчилгээ нь 2019 оны 6 сарын сүүлч хүртэл бүгд төлбөргүй

※Данс нээсний дараа худалдан авагч болон худалдах талууд нэг дансаар функц хэрэглэж болно.
※ Премиум үйлчилгээ авч байгаа үйлчлүүлэгчид 2019 оны 6 сараас төлбөр төлөх шаардлагатай болно.

Байнга тавигддаг асуултууд

 • Ямар үнэтэй вэ?

  Үнэгүй ашиглах боломжтой. (※1) Гэрээ хэлцэл хаагдсан тохиолдолд худалдан авагч талаас төлбөр авна. Гишүүнээр бүртгүүлсний дараа дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой эсвэл бидэнтэй холбоо барина уу.
  ※1 Мэдээллийг нээлттэй үзэх хүсэлт үнэгүй бөгөөд 2019 оны 6 сарын сүүлч хүртэл үнэгүй байх болно.
 • Ямар хүн ашигладаг вэ?

  Хяналт судалгаагаар дамжсан дэлхийн 70 гаруй улс "FA" "Банкууд" болон үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын үйлчлүүлэгчид ашиглах боломжтой.
 • Бүртгэсэн хэлцлийн мэдээллийг хэрхэн нээлттэй үзэх боломжтой болгох вэ?

  Компанийг тусгайлан тодорхойлох боломжтой үндсэн мэдээлэл нь зарын хяналт судалгаагаар дамжсны дараа BIZIT M&A-ын хэрэглэгчид нээлттэй үзэх боломжтой. компанийн тусгайлан заасан мэдээлэл болон санхүүгийн мэдээлэл гэх мэт дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй холбоотой бол үзэгчээс мэдээллийг нээлттэй үзэх хүсэлтийг зөвшөөрөөгүй бол үзэгч дэлгэрэнгүй үзэх боломжгүй. (Мэдээлэл үзэгч болгон нээлттэй үзэх хүсэлт авах боломжтой. )

Гэрээ хэлцлийг бүртгэх болон хайлтын үйлчилгээг үнэгүй авах

Компаний болон бизнес зарагдах эсэхийг тодруулах

BIZIT M&A-аар бизнесийн хамтын ажилагааны талаар тодруулах

You can find detailed information by clicking on our Cookie Policy.